REGULAMIN/RODO


Regulamin dokonywania wpłat na rzecz Fundacja Europa Razem przez stronę internetową https://europarazem.org

1. Postanowienia ogólne.
a. Regulamin określa zasady i warunki dokonywania wpłat - darowizn na rzecz Fundacji Europa Razem (dalej zwanej „Fundacją”), za pośrednictwem strony internetowej https://europarazem.org.
b. Wpłaty za pośrednictwem strony internetowej https://europarazem.org zostaną przeznaczone na cele statutowe Fundacji.
2. Wpłaty za pośrednictwem strony internetowej https://europarazem.org.
a. Wpłaty za pośrednictwem strony internetowej https://europarazem.org są przekazywane do Fundacji przez zaufanych operatorów płatności internetowych, oraz Bank przez który dokonujesz przelewu.
b. Wpłaty mogą być jednorazowe lub cykliczne.
c. Użytkownik może wpłacić jedną z zaproponowanych mu kwot: 20 zł, 50 zł, 100 zł lub dowolną kwotę.
d. Wpłaty mogą być dokonywane poprzez:
- Przelewy24 – prowizja naliczana będzie zgodnie z zasadami serwisu, chyba że operator postanowi inaczej,
- PayPal – prowizja naliczana będzie zgodnie z zasadami serwisu, chyba że operator postanowi inaczej,
- Przelew bankowy – prowizja naliczana będzie zgodnie z zasadami Twojego banku, w większości banków - bez opłat.
e. Aby skorzystać z wpłacania poprzez stronę https://europarazem.org użytkownik potrzebuje urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www, oraz dostęp do sieci Internet.
3. Potwierdzenia wpłat na rzecz Fundacji.
a. W celu uzyskania potwierdzenia wpłaty należy napisać prośbę na adres finanse@europarazem.org, wraz z potwierdzeniem otrzymanym na adres e-mail po dokonaniu wpłaty lub potwierdzeniem z banku.
b. Potwierdzenie wpłaty zostanie przesłane w terminie do miesiąca od przesłania prośby.
c. Potwierdzenia nie są wystawiane po roku od dokonania wpłaty.
d. Potwierdzenia nie są wystawiane w przypadku dokonania płatności BLIK.
5. Informacje dotyczące przetwarzania przez Fundację danych osobowych.
a. Fundacja Europa Razem zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Europa Razem z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piastów Śląskich 71.
b. Fundacja Europa Razem przetwarza pozyskane dane osobowe przez 10 lat (do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) , oraz przez 6 lat (dochodzenia i obrony przed roszczeniami wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
c. Fundacja Europa Razem jeżeli przekazuje tylko niezbędne i potrzebne w zakresie świadczonych usług dane i nie mogą one być wykorzystane w innych celach.
d. Fundacja Europa Razem umożliwia zainteresowanym dostęp do treści przekazanych danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania itp.
e. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
f. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia zbiórek, korespondencji itp.
6. Postanowienia końcowe.
a. Wpłacając darowiznę na rzecz Fundacji za pośrednictwem https://europarazem.org użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
b. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.
c. Wszelkie pytania prosimy kierować na: biuro@europarazem.org.