CELE FUNDACJI EUROPA RAZEM


Celem Fundacji jest wspieranie osób dotkniętych konfliktami zbrojnymi, klęskami żywiołowymi, klęskami humanitarnymi i innymi okolicznościami pogarszającymi ich normalne funkcjonowanie. Organizujemy zasoby finansowe i rzeczowe, pozwalające szybko zapewnić poszkodowanym rodzinom ciepłe posiłki, zakwaterowanie, środki czystości, edukację dzieci, oraz wszelkie inne wsparcie potrzebne do możliwie normalnego, bieżącego funkcjonowania poza ich własnym domem. Pomagamy w alokacji rodzin poszkodowanych do miejsc zakwaterowania w danym czasie, znalezieniu pracy czy zorganizowaniu edukacji i opieki nad dziećmi. Zapewniamy obcokrajowcom wsparcie tłumaczy, zwłaszcza w kontaktach z urzędami i innymi jednostkami administracji publicznej, pomagamy w załatwianiu formalności dokumentacyjnych, prawnych. Zależy nam na tym, aby podopieczni naszej Fundacji czuli się bezpiecznie i mieli zapewnione możliwie normalne warunki do życia w czasie, w którym potrzebują pomocy.